Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA STUDENCI ORAZ STUDENTKI V I VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO - rekrutacja na "Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej".
 • UWAGA STUDENCI ORAZ STUDENTKI V I VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO - rekrutacja na
 • Ostatnia zmiana 05.05.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA STUDENCI ORAZ STUDENTKI V I VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO - rekrutacja na "Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej"

   

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  „USG z zakresu jamy brzusznej”

   

   

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  TERMIN REKRUTACJI:

  09-13.05.2022

   

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH USG Z ZAKRESU JAMY BRZUSZNEJ!

   

  Celem warsztatów jest nabycie kompetencji umożliwiających wykonanie oraz interpretację USG jamy brzusznej, w zakresie:

  • obsługi aparatu USG oraz technik badania ultrasonograficznego,
  • anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
  • diagnostyki ultrasonograficznej chorób układu moczowego, nerek, nadnerczy, chorób miąższowych i zmian ogniskowych wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, śledziony oraz dużych naczyń jamy brzusznej,
  • roli ultrasonografii w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych.

   

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 48

  Liczba godzin szkolenia: 24 (warsztaty dwudniowe, po 12 godzin dydaktycznych)

  Gdzie: Chorzów

  Kiedy: rok akademicki 2021/2022

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 09-13.05.2022 r.

   

  Pierwszeństwo w rekrutacji mają studenci VI roku kierunku lekarskiego.

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

   

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 13.05.2022 do Działu Projektów Pomocowych UMB:

  • za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich)

  lub

  • włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro).

   

  UWAGA! Przyjmowane będą wyłącznie w pełni wypełnione, podpisane i kompletne dokumenty (z wszystkimi załącznikami). Nie ma możliwości wypełniania formularzy na miejscu i donoszenia załączników w późniejszym terminie. W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (numer poniżej).

   

  Wydrukowane formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło pałacu, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu1@umb.edu.pl, pokój 210 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe do zapoznania się (prosimy nie składać tych dokumentów wraz z formularzem rekrutacyjnym!):