Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Ostatnia rekrutacja na szkolenie - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka.
 • UWAGA! Ostatnia rekrutacja na szkolenie - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 11.06.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Ostatnia rekrutacja na szkolenie - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych

  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,

  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  oraz

  Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

   

  TECHNIKI PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, A INNOWACYJNA DYDAKTYKA

   

   

   

  OSTATNIA EDYCJA SZKOLENIA!!

  OSTATNIE MIEJSCA!!

   

  (cykl 2 spotkań po 8 godz. w każdej grupie):

   

   

  II grupa: 23-24.06.2021 r. - 5 miejsc

  III grupa: 01-02.07.2021 r. - 2 miejsca

   

   (szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia w każdej z grup zostanie przesłany mailem przed rozpoczęciem szkolenia)

   

   

  Głównym celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

   

   

  W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 16 godzin lekcyjnych w każdej z grup.

   

  Szkolenie realizowane jest Collegium Wratislaviense, zaś trenerem będzie:

   

  dr Grzegorz Grzegorczyk - wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, edukator i szkoleniowiec dla Cambridge ESOL oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN, w przeszłości metodyk i mentor nauczycieli w kilku szkołach w Gdańsku oraz w szkole językowej w Bristol. Jako certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense praktykuje metody edukacji spersonalizowanej w środowisku akademickim oraz prowadzi superwizje dla innych tutorów. Certyfikowany coach i trener. Swoje kompetencje rozwija(ł) pod okiem najlepszych trenerów w Polsce.

   

   

  UMB zastrzega sobie prawo do przesunięcia osób na inny termin w przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupie w danym terminie.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie na UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych w trakcie szkolenia, (§4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie) oraz poddanie się późniejszej weryfikacji zobowiązań dydaktycznych (zgodnie z §5, pkt III Regulaminu uczestnictwa w Projekcie)..

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według liczby punktów a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – według kolejności zgłoszeń.

   

  Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 do 15 czerwca 2021

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie stanowiące załącznik do formularza należy:

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, w godzinach 7:30-15:30,

  lub

  - włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich.

   

  Osoby do kontaktu:

  Organizacja szkolenia: Jacek Bezubik (jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 40)

  Rekrutacja: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie o prowadzeniu zajęć

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj.

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu