Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB.
 • UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 18.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB

   

   

  DODATKOWA REKRUTACJA

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry administracyjnej UMB do udziału w II edycji kursu języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".

   

  Wolne miejsca w następujących grupach:

   

  GRUPA 1 (poziom pre-intermediate)

             terminy zajęć: wtorek godz 7:30 oraz czwartek godz. 15:45

   

  GRUPA 2 (poziom pre-intermediate)

             terminy zajęć: wtorek godz 15:45 oraz piątek 7:30

   

  GRUPA 6 (poziom elementary)

              terminy zajęć: poniedziałek godz 7:30 oraz środa godz. 15:45

   

  Kurs w zakresie języka angielskiego ogólnego przeznaczony jest dla kadry administracyjnej UMB i zawierać będzie w szczególności tematykę związaną z rozwojem umiejętności językowych koniecznych do kontaktu ze studentami/klientami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim. Uczestnicy kursu, którzy osiągną najlepsze wyniki będą mieli możliwość uzyskania Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy.

   

  Kurs realizowany jest w ramach grup utworzonych tylko z pracowników kadry administracyjnej UMB.

   

  Miejsce realizacji zajęć: London Academy, Białystok, ul. Białówny 9/1.

   

  Szkolenie realizowane jest w trzech rocznych edycjach (I edycja 2018/2019, II edycja 2019/2020, III edycja 2020/2021) i zakłada utworzenie w każdej edycji grup (maksymalnie 12 osobowych) realizujących po 140 godzin lekcyjnych. Każdy uczestnik kursu może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji. Terminy zajęć ustalone będą z wyłączeniem okresów wakacyjnych.

   

  W przypadku osób biorących udział w szkoleniu po raz pierwszy szkolenie rozpocznie się testem poziomującym określającym wyjściowy poziom znajomości języka angielskiego i pozwoli na utworzenie grup zbliżonych poziomem zaawansowania.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 24.10.2019, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Osoby, które brały udział w I edycji kursu również zobowiązane są do dostarczenia formularza rekrutacyjnego.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu

  Oświadczenie