Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!! Język angielski w zawodzie kosmetologa – zaproszenie na szkolenie.
 • UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!! Język angielski w zawodzie kosmetologa – zaproszenie na szkolenie.
 • Ostatnia zmiana 16.03.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!! Język angielski w zawodzie kosmetologa – zaproszenie na szkolenie

   

  UWAGA STUDENTKI I STUDENCI

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II roku studiów I stopnia

  III roku studiów I stopnia

  II roku studiów II stopnia

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

   

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W OSTATNIEJ EDYCJI SZKOLENIA!!!

   

   

  Zapraszamy do udziału w warsztatach językowych!

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie kosmetologa”

  Kto: studenci II roku I st., III roku I st. i II roku II st. Kosmetologii

   

  Uwaga! W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym!

   

  Limit osób: 39

  Liczba godzin: 45 godzin / grupę

  Forma zajęć: zdalna, platforma Zoom

   

   

  Formularz oceny

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich w godzinach 7:30-15:30) lub w formie skanu na zpu1@umb.edu.pl do 30 marca, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77

   

  W przypadku problemów z dostarczeniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe

      Regulamin uczestnictwa w Projekcie (UWAGA! Zmiana z dnia 15.02.2021)

      Załącznik nr 1 do Regulaminu

      Załącznik nr 2 do Regulaminu