Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Język angielski w zawodzie kosmetologa.
 • UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Język angielski w zawodzie kosmetologa.
 • Ostatnia zmiana 02.11.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Język angielski w zawodzie kosmetologa

   

   

  UWAGA, STUDENTKI I STUDENCI

   

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

   

  II roku studiów I stopnia

  III roku studiów I stopnia

  II roku studiów II stopnia

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach językowych!

   

  Kurs „Język angielski w zawodzie kosmetologa” w roku akademickim 2021/2022 prowadzony będzie w trybie online, przez lektorów szkoły językowej English Colours. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość zapoznania się z profesjonalnym słownictwem z dziedziny kosmetyki i kosmetologii, a po skończonym szkoleniu otrzymują certyfikat.

             Grupy: 12-osobowe

  Liczba godzin: 45 godzin / grupę

  Forma zajęć: zdalna, platforma Zoom

   

  Formularz oceny do wglądu tutaj.

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w latach ubiegłych!

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Ważne! Osoby, które wezmą udział w kursie „Język angielski w zawodzie kosmetologa” będą miały pierwszeństwo przy rekrutacji na planowane nowe szkolenia zawodowe z zakresu: stylizacji brwi i rzęs, stylizacji paznokci, depilacji Lycon.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 10.11.2021 do Działu Projektów Pomocowych UMB:

  • za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
  • lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:

  Karolina Cylwik - tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu1@umb.edu.pl.

   

  W przypadku problemów z dostarczeniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe (do wglądu):

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu