Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej UMB - Skuteczne zarządzanie projektami.
 • UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej UMB - Skuteczne zarządzanie projektami.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej UMB - Skuteczne zarządzanie projektami

   

  ZAPROSZENIE

  dla kadry administracyjnej UMB do udziału w szkoleniu:

  SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

   

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Skuteczne zarządzanie projektami, realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadry administracyjnej UMB biorących udział w realizacji projektów: naukowych, badawczych, edukacyjnych, inwestycyjnych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

   

  Program szkolenia obejmuje podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami i zawiera m. in. następujące zagadnienia:

  •    Standardy zarządzania projektami (w tym: cykl życia projektu, przepływy informacyjne, role i odpowiedzialność).

  •    Inicjowanie projektu: analiza środowiska i interesariuszy projektu, uzasadnienie realizacji projektu, określenie celów projektu (metoda SMART).

  •    Planowanie projektu: określenie zakresu projektu, podział prac, tworzenie diagramu sieciowego, metoda ścieżki krytycznej, szacowanie czasu trwania zadań zasobów i kosztów, harmonogramowanie, bilansowanie zasobów, zarządzanie ryzykiem.

  •    Zarządzanie realizacją i monitorowanie postępów projektu: zmiany w projekcie, zarządzanie ludźmi w projekcie, budowanie i rozwój zespołu projektowego, angażowanie partnerów zewnętrznych, przegląd ryzyk, monitorowanie i raportowanie stanu realizacji projektu.

  •    Zamykanie projektu: powody zamknięcia projektu, ocena końcowa projektu, gromadzenie i przekazywanie doświadczeń, trwałość.

  •    Postępowanie w sytuacji kryzysowej w projekcie.

  •    Komunikacja i współpraca w projekcie.

   

  Szkolenie w wymiarze 16 godzin edukacyjnych realizowane będzie 14-15 lutego 2020 roku.

   

   

  Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona - 12 osób na grupę.

   

  Miejsce szkolenia: Sale konferencyjne w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5

   

  Planowane godziny szkoleń: 8.00 - 14.30

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 10.02.2020 r., osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu