Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki Prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka.
 • UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki Prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 23.06.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki Prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w drugiej edycji szkolenia pn.

   

  TECHNIKI PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, A INNOWACYJNA DYDAKTYKA

   

  Rusza rekrutacja uzupełniająca do udziału w drugiej edycji szkolenia pn. „Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych

  Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Głównym celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

   

  W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video.

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 16 godzin lekcyjnych w każdej z grup.

   

  Terminy realizacji szkolenia

  (cykl 2 spotkań po 8 godz.):

   

  14-15.09.2020 r.

   

   (szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia zostanie przesłany mailem przez rozpoczęciem szkolenia)

   

  Liczba miejsc ograniczona – 6

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie na UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przeze mnie w trakcie szkolenia, (§4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1) Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do 14 lipca 2020 r., osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).

   

  Aktualne dokumenty do pobrania:

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu