Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Zaproszenie na szkolenie dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia.
 • UWAGA! Zaproszenie na szkolenie dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia.
 • Ostatnia zmiana 18.05.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Zaproszenie na szkolenie dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia

   

  Warsztaty "BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI:

  Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia"

   

  UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 25 maja!

   

  Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzone w interdyscyplinarnych grupach on-line, w skład których wejdą studenci I roku studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia oraz studenci V roku kierunku Lekarskiego.

   

  LICZBA MIEJSC: 10 - kierunek Fizjoterapia , 7 – Kierunek Lekarski

   

  (warsztaty) - 12 godzin

   

  Zajęcia realizowane będą w formie projektowej, a ich celem jest nabycie umiejętności postępowania z pacjentem onkologicznym w zespole wielospecjalistycznym.

   

  Tematyka warsztatów:

  • Specyfika okresu końca życia, pacjent nieuleczalnie chory a pacjent terminalny.
  • Cierpienie pacjenta onkologicznego nieuleczalnie chorego.
  • Rodzina osoby nieuleczalnie chorej, jako pacjent drugiego rzędu
  • Podstawy wiedzy o relacji lekarz-pacjent
  • Sztuka porozumiewania się (komunikowania) z chorym u kresu życia.
  • Komunikowanie złych wiadomości
  • Współpraca w zespole interdyscyplinarnym - umiejętności komunikacyjne.
  • Co grozi pomagającym: stres, konflikt, zmęczenie, wypalenie i jak się przed nimi chronić

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB przy użyciu dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz załączników należy przesłać w dniach od 8 do 25 maja 2020 na adres e-mail: zpu1@umb.edu.pl. Po zaświadczenie o średniej należy skontaktować się z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu lub Dziekanatem Wydziału Lekarskiego mailowo lub telefonicznie.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  System punktowy

   

  Kontakt:

  Organizacja warsztatów - Katarzyna Gryko - katarzyna.gryko@umb.edu.pl, tel.: 85 686 50 02

  Rekrutacja - Karolina Cylwik - karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 77

   

  Dokumenty projektowe:


  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu