• Farmacja (rok II; semestr III) – chemia fizyczna.
 • 02.07.2020 Zakład Chemii Fizycznej

  Farmacja (rok II; semestr III) – chemia fizyczna

   

  • Wykłady z chemii fizycznej:  piątek,  godz.  1040 - 1210 (sala 223; Collegium Primum) – harmonogram wykładów (prowadzący: dr hab. Tomasz Rusak) - pierwszy wykład: 11.10.2019 r.
  • Początek ćwiczeń: 07.10.2019 r.  (s. 202 - 203 ). Na pierwsze zajęcia laboratoryjne studenci powinni przygotować się z materiału dotyczącego ćwiczenia nr 19  (patrz zakres materiału w szczegółowym planie zajęć).
  • Od 14 października ćwiczenia z chemii fizycznej będą odbywały się w  4-5 osobowych zespołach systemem rotacyjnym. Skład zespołu studenckiego w poszczególnych grupach ustali asystent prowadzący zajęcia w pierwszym tygodniu ćwiczeń .
  • Numery ćwiczeń wykonywanych przez dany zespół podaje tabela (patrz szczegółowy rozkład zajęć). Studenci powinni przygotować się do ćwiczenia przypisanego dla danego zespołu na określony termin.
  • Przygotowanie się do ćwiczeń ułatwi skorzystanie z wymienionych podręczników i materiałów do ćwiczeń przygotowanych przez ZChF. Materiały do ćwiczeń wykonywanym w danym cyklu - dostępne są na stronie internetowej w zakładce szczegółowy rozkład zajęć (http://www.umb.edu.pl/s,1289/Szczegolowy_rozklad_zajec). 
  • Przed przybyciem na salę ćwiczeń studenci powinni dokładnie zapoznać się z instrukcją do ćwiczenia (patrz Materiały do ćwiczeń) oraz opanować materiał teoretyczny związany z wykonywanym ćwiczeniem. Niespełnienie tego wymogu może powodpwać niedopuszczenie do wykonywania części praktycznej ćwiczenia (brak zaliczenia) !!!

   Godziny konsultacji:

  • dr hab. Tomasz Rusak - piątek  1230- 1350

  • dr hab. Karol Kramkowski - wtorek  1000- 1120

  • dr n. med. Tomasz Misztal - poniedziałek  1100- 1220

  • mgr Agata Gołaszewska - poniedziałek  1100- 1220