Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Farmacja (rok II; semestr III) – Chemia Fizyczna.
 • Farmacja (rok II; semestr III) – Chemia Fizyczna.
 • 29.02.2024 Zakład Chemii Fizycznej

  Farmacja (rok II; semestr III) – Chemia Fizyczna

  • Wykłady z chemii fizycznej:  piątek,  godz.  1030 - 1200  harmonogram wykładów  [36](prowadzący: dr hab. Tomasz Rusak) - pierwszy wykład: 13.10.2023 r. 
  • Ćwiczenia labolatoryjne rozpoczynaja się od 02.10.2023 r.  (s. 202 - 203 ). Na zajęciach będzie obowiązywał podział na 4-5 osobowe zespoły, tóre bedą wykonywały poszczególne ćwiczenia systemem rotacyjnym. Skład zespołów studenckich w poszczególnych grupach zostanie ustalony przez asystenta prowadzącego zajęcia w pierwszym tygodniu zajęć. Domyślnie 4 pierwsze osoby stanowią zespół A, 4 kolejne zespół B, itd 
  • Numery ćwiczeń wykonywanych przez dany zespół podaje tabela (patrz szczegółowy rozkład zajęć). Studenci powinni przygotować się do ćwiczenia przypisanego dla danego zespołu na określony termin.
  • Przygotowanie się do ćwiczeń ułatwi skorzystanie z wymienionych podręczników i materiałów do ćwiczeń przygotowanych przez ZChF. Materiały do ćwiczeń wykonywanym w danym cyklu - dostępne są na stronie internetowej w zakładce szczegółowy rozkład zajęć (http://www.umb.edu.pl/s,1289/Szczegolowy_rozklad_zajec). 
  • Od 09. 10. 2023 r.  studenci powinni dokładnie zapoznać się z instrukcją do wykonywanego ćwiczenia na danych zajęciach (patrz Materiały do ćwiczeń) oraz opanować materiał teoretyczny związany z tym ćwiczeniem. Niespełnienie tego wymogu może powodować niedopuszczenie do wykonywania części praktycznej ćwiczenia (brak zaliczenia) !!!

   Godziny konsultacji:

  • dr hab. Tomasz Rusak - piątek  1230- 1400

  • dr hab. Karol Kramkowski - wtorek  1000- 1130

  • dr n. med. Tomasz Misztal - poniedziałek  1100- 1230

  • mgr Marta Iwanicka - środa 1000- 1130