• Farmacja (rok II; semestr III) – Chemia Fizyczna.
 • 17.02.2021 Zakład Chemii Fizycznej

  Farmacja (rok II; semestr III) – Chemia Fizyczna

  Ezgamin poprawkowy z chemii fizycznej - 17.02.2021 (środa) - o godz. 1000 - za pośrednictwem platformy blackboard

   Wyniki z egzaminu z chemii fizycznej z dn. 11.02.2021 r.          Wyniki z egzaminu poprawkowego z dn. 17.02.2021 r. 

  • Wykłady z chemii fizycznej:  piątek,  godz.  1030 - 1200 (wykłady online za pośrednictwem platformy Blackboard) – harmonogram wykładów (prowadzący: dr hab. Tomasz Rusak) - pierwszy wykład: 16.10.2020 r.
  • Początek ćwiczeń: 05.10.2020 r.  (s. 202 - 203 ). Na zajęciach będzie obowiązywał podział na 4-5 osobowe zespoły, które bedą wykonywały poszczególne ćwiczenia systemem rotacyjnym. Skład zespołów studenckich w poszczególnych grupach zostanie ustalony przez asystenta prowadzącego zajęcia w pierwszym tygodniu zajęć 
  • W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych podczas zajęć nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy  odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy. Na pierwszych zajęcia należy wypełnić ankietę epidemiologiczną, która będzie aktualizowana na kolejnych zajęciach poprzez  złożenie własnoręczego podpisu i daty. Prowadzący zajęcia może również podzielić grupę na mniejsze zespoły tak aby ograniczyć bezpośrednie kontakty pomiędzy osobami do minimum.
  • Numery ćwiczeń wykonywanych przez dany zespół podaje tabela (patrz szczegółowy rozkład zajęć). Studenci powinni przygotować się do ćwiczenia przypisanego dla danego zespołu na określony termin.
  • Przygotowanie się do ćwiczeń ułatwi skorzystanie z wymienionych podręczników i materiałów do ćwiczeń przygotowanych przez ZChF. Materiały do ćwiczeń wykonywanym w danym cyklu - dostępne są na stronie internetowej w zakładce szczegółowy rozkład zajęć (http://www.umb.edu.pl/s,1289/Szczegolowy_rozklad_zajec). 
  • Od 12. 10. 2020 r.  studenci powinni dokładnie zapoznać się z instrukcją do wykonywanego ćwiczenia na danych zajęciach (patrz Materiały do ćwiczeń) oraz opanować materiał teoretyczny związany z tym ćwiczeniem. Niespełnienie tego wymogu może powodować niedopuszczenie do wykonywania części praktycznej ćwiczenia (brak zaliczenia) !!!

   Godziny konsultacji:

  • dr hab. Tomasz Rusak - piątek  1230- 1400

  • dr hab. Karol Kramkowski - wtorek  1000- 1130

  • dr n. med. Tomasz Misztal - poniedziałek  1100- 1230