• Farmacja (rok II; semestr III) – chemia fizyczna.
 • 22.08.2019 Zakład Chemii Fizycznej

  Farmacja (rok II; semestr III) – chemia fizyczna

   

  • Wykłady z chemii fizycznej:  piątek,  godz.  1100 - 1230 (sala 223; Collegium Primum) – harmonogram wykładów (prowadzący: dr hab. Tomasz Rusak)
  • Początek ćwiczeń: 30.09.2019 r. Na pierwsze zajęcia laboratoryjne studenci powinni przygotować się z materiału dotyczącego ćwiczenia nr 19  (patrz zakres materiału w szczegółowym planie zajęć).
  • Od 8 października ćwiczenia z chemii fizycznej będą odbywały się w  4 osobowych zespołach systemem rotacyjnym. Skład zespołu studenckiego w poszczególnych grupach ustali asystent prowadzący zajęcia w pierwszym tygodniu ćwiczeń .
  • Numery ćwiczeń wykonywanych przez zespół podaje tabela (patrz szczegółowy rozkład zajęć). Studenci powinni przygotować się do ćwiczenia przypisanego dla danego zespołu na określony termin.
  • Przygotowanie się do ćwiczeń ułatwi skorzystanie z wymienionych podręczników i materiałów do ćwiczeń przygotowanych przez ZChF. Materiały do ćwiczeń wykonywanym w danym cyklu - dostępne są na stronie internetowej w zakładce szczegółowy rozkład zajęć (http://www.umb.edu.pl/s,1289/Szczegolowy_rozklad_zajec). 
  • Przed przybyciem na salę ćwiczeń studenci powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją do ćwiczenia (patrz Materiały do ćwiczeń) oraz opanować materiał teoretyczny związany z wykonywanym ćwiczeniem. Niespełnienie tego wymogu powoduje niedopuszczenie do wykonywania części praktycznej ćwiczenia!!!

   Godziny konsultacji:

  • dr hab. Tomasz Rusak - piątek  1245- 1345

  • dr hab. Karol Kramkowski - wtorek 1130- 1230

  • dr n. med. Tomasz Misztal - piątek  1245- 1345

  • mgr Agata Gołaszewska - poniedziałek  1100- 1200