Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji - cykl szkoleń dla IV roku kierunku Fizjoterapia.