Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji - cykl szkoleń dla studentów kierunku Fizjoterapia.