Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji - Język angielski w zawodzie kosmetologa (rekrutacja podstawowa) .