Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji uzupełniającej - Język angielski w zawodzie Analityka Medycznego.