Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rektutacji uzupełniającej - Język angielski w zawodzie kosmetologa.