Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zamówienia publiczne - szkolenie dla Pracowników Administracyjnych UMB.
 • Zamówienia publiczne - szkolenie dla Pracowników Administracyjnych UMB.
 • Ostatnia zmiana 07.11.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zamówienia publiczne - szkolenie dla Pracowników Administracyjnych UMB

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu

   

  Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych

   

   

  Zapraszamy pracowników Kadry Administracyjnej UMB do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Szkolenie w wymiarze 12 godzin zegarowych zrealizowane będzie w formie online, terminie 17 i 18 listopada 2022 roku (2 dni szkoleniowe w godz. 8.30 - 14.30).

   

  Zagadnienia i treści objęte szkoleniem

   

  1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  2. Komisja przetargowa
  3. Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, rażąco niska cena
  4. Dostawy i usługi do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych i rozwojowych
  5. Umowa w sprawie zamówienia
  6. Odbiory
  7. Raport z realizacji zamówienia
  8. Konsultacje, pytania i odpowiedzi na pytania wniesione przez uczestników szkolenia

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Jacek Domalewski tel. 85 748 56 26.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 14.11.2022 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik tel. 85 686 51 77

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty do wglądu: