Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej licencji bazy danych EndNote Volume i kursu e-learningowego.
 • Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej licencji bazy danych EndNote Volume i kursu e-learningowego.
 • Ostatnia zmiana 09.01.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej licencji bazy danych EndNote Volume i kursu e-learningowego

   

  UWAGA!

   

  Nauczyciele akademiccy UMB,

  studenci Studiów Doktoranckich oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał środki na zakup licencji programu do zarządzania piśmiennictwem - EndNote Volume i kursu e-learningowego.

   

  Program EndNote jest nieodzownym narzędziem każdej osoby tworzącej prace, w której konieczne jest umieszczenie piśmiennictwa. Od teraz tworzenie bibliografii nie będzie żmudną i frustrującą koniecznością, a stanie się łatwym, przyjemnym i bezproblemowym elementem pisania pracy naukowej czy też rozprawy doktorskiej.  EndNote oferuje m.in. takie funkcje jak:

   

  Wyszukiwanie

  Wyszukiwanie w bazach online (PubMED, Web of Science, Scopus), znajdowanie referencji i pełnych treści artykułów w formacie PDF.

   

  Przechowywanie

  Możliwość przechowywania i korzystania z bibliografii w dowolnym miejscu, przy użyciu jednej z trzech instalacji programu oraz bezpłatnego dostępu poprzez EndNote Web.

   

  Tworzenie

  Bibliografię i cytowania można sformatować w jednym z ponad 7 000 stylów najpopularniejszych czasopism naukowych.

   

  Udostępnianie

  Możliwość wspólnej pracy nad manuskryptem przy pomocy jednej bazy danych obejmujących potrzebne piśmiennictwo w grupie do 15 osób.

   

  Dopasowanie

  Na podstawie tytułu i abstraktu program przedstawia propozycje czasopism najlepiej pasujących do opublikowania w nich tekstu.

   

  W celu szybkiego i łatwego nabycia umiejętności posługiwania się programem, każdy użytkownik otrzyma dostęp do kursu e-learningowego przedstawiającego podstawowe zasady działania narzędzia.

   

  Otrzymanie licencji zobowiązuje do wzięcia udziału w kursie e-learningowym.

  W przypadku nauczycieli akademickich wymagane jest zatrudnienie na UMB w ramach umowy o pracę lub na podstawie aktu mianowania.

   

  Osoby chętne prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu IT- Jarosławem Ogonowskim: jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl