Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zapraszamy na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej - Prince2 Foundation.
 • Ostatnia zmiana 24.02.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zapraszamy na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej - Prince2 Foundation

   

  ZAPROSZENIE

  dla kadry dydaktycznej UMB do udziału w szkoleniu:

   

  PRINCE2 Foundation

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów realizowanych w UMB. Uczestnicy zapoznają się z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami.

   

  Celem akredytowanego szkolenie PRINCE2® Foundation jest przekazanie podstawy metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Zwiększa to szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

   

  Szkolenie w wymiarze 24 godzin edukacyjnych trwa 3 dni i realizowane będzie (w każdym dniu szkoleniowym) w godzinach 8.00 – 14.30.

  Szkolenie kończy się egzaminem na poziomie Foundation.

   

  Pracownicy kadry dydaktycznej UMB, biorący udział w realizacji projektów mogą zgłosić się na jeden z poniższych terminów:

  - 12-13-14 marca

  - 26-27-28 marca

  - 16-17-18 kwietnia

   

  W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby osób na jeden z terminów UMB zastrzega sobie prawo do przesunięcia uczestnika na inny termin, w tym przypadku o prawie do udziału w wybranym terminie decyduje data dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

   

  Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, rekrutacja na szkolenie będzie się odbywała zgodnie z poniższymi warunkami:

   

  1.   Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pełnienie funkcji Kierownika / Koordynatora co najmniej 1 Projektu / Zadania w projekcie: naukowym, badawczym, edukacyjnym lub inwestycyjnym (bez względu na źródło finansowania projektu)

   

  2.   Kryteria rekrutacji

  I. kryterium: budżet projektu / zadania

  - do 1 mln zł – 1 pkt za każdy taki projekt / zadanie

  - 1-3 mln zł – 3 pkt za każdy taki projekt / zadanie

  - powyżej 3 mln. zł – 5 pkt za każdy taki projekt / zadanie

  II. kryterium: zarządzanie zespołem projektu / zadania składającym się z (nie licząc kierownika projektu / zadania):

  - 1-3 osób – 1 pkt

  - 4-6 osób – 3 pkt

  - powyżej 6 osób – 5 pkt

   

  Miejsce szkolenia: Sale konferencyjne w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 03.03.2020 r., osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy – Foundation

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu