Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia do udziału w szkoleniu "Trychologia medyczna dla kosmetologów".
 • Zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia do udziału w szkoleniu
 • Ostatnia zmiana 29.03.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia do udziału w szkoleniu "Trychologia medyczna dla kosmetologów"

   

  UWAGA STUDENCI

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  I i II  roku studiów II stopnia

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

   

  Trychologia medyczna dla kosmetologów

   

  OSTATNIA EDYCJA SZKOLENIA!!!

   

  Limit miejsc: 15

  Liczba godzin szkolenia: 32 godz. na grupę

  Kto: studentki i studenci I oraz II roku studiów II stopnia Kosmetologii

   

  Część teoretyczna szkolenia: sale UMB, 20 godzin

  Część praktyczna szkolenia: Julianów k/Warszawy, 12 godz./grupę

   

  Planowany termin szkolenia: teoria 28-29.04.2021, praktyka 19.06.2021

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  System punktowy:

  I rok II stopnia Kosmetologia

  II rok II stopnia Kosmetologia

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) lub w formie skanu (na zpu1@umb.edu.pl) w dniach 25 stycznia do 14 kwietnia w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77.

   

  W przypadku braku możliwości dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Kancelarii Ogólnej, proszę o e-mail lub kontakt telefoniczny.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe: