• Ostatnia zmiana 08.03.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zapraszamy studentów kierunku Kosmetologia do udziału w szkoleniu "Trychologia medyczna dla kosmetologów"

   

  UWAGA STUDENCI

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II  roku studiów II stopnia

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

   

  Trychologia medyczna dla kosmetologów

   

  Limit miejsc: 15

  Liczba godzin szkolenia: 32 godz. na grupę

  Kto: studentki i studenci II roku studiów II stopnia Kosmetologii

   

  Część teoretyczna szkolenia: sale UMB, 20 godzin

  Część praktyczna szkolenia: Julianów k/Warszawy, 12 godz./grupę

   

  Planowany termin szkolenia: teoria 28-29.04.2021, praktyka 19.06.2021

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  System punktowy do pobrania tutaj.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) lub w formie skanu (na zpu1@umb.edu.pl) w dniach 25 stycznia do 20 marca w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77.

   

  W przypadku braku możliwości dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Kancelarii Ogólnej, proszę o e-mail lub kontakt telefoniczny.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe: