Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kurs języka angielskiego dla Kadry Administracyjnej UMB.
 • Kurs języka angielskiego dla Kadry Administracyjnej UMB.
 • Ostatnia zmiana 21.09.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kurs języka angielskiego dla Kadry Administracyjnej UMB

   

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w

   

  Kursie języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry administracyjnej UMB do udziału w III edycji kursu języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".

   

  Kurs w wymiarze 140 godzin edukacyjnych zrealizowany zostanie w okresie IX.2021 - VI.2022, uczestnikami kursu będą pracownicy kadry administracyjnej UMB.

  Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne, w dniach od poniedziałku do piątku, wg zasady że jedne zajęcia dla każdej grupy odbędą się w godzinach 7.30-9.00, a drugie w innym dniu po godzinie 15.30. Szczegółowe terminy zajęć dla poszczególnych grup ustalone zostaną po określeniu ich składu osobowego.

   

  Miejsce realizacji zajęć: London Academy, Białystok, ul. Białówny 9/1.

   

  UWAGA:

   

  Jest to ostatnia edycja kursu języka angielskiego dla kadry administracyjnej, w ramach obecnej edycji zorganizowane będą tylko 3 grupy szkoleniowe.

   

  Uczestnicy obecnej edycji wezmą udział w egzaminie umożliwiającym uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy – bez konieczności uzyskania określonego wyniku egzaminacyjnego.

   

  W przypadku braku możliwości realizacji zajęć w formie stacjonarnej kurs może być kontynuowany w formie online (kształcenia na odległość).

   

  ZAPRASZAMY OSOBY UCZESTNICZĄCE W POPRZEDNICH EDYCJACH KURSU ORAZ NOWYCH UCZESTNIKÓW

   

  Osoba do kontaktu w sprawie kursu: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 27.09.2021.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel: 85 686 51 77)

   

  Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji kursu również zobowiązane są do dostarczenia formularza rekrutacyjnego.

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy – Kurs języka angielskiego

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu