Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na III edycję szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Zaproszenie na III edycję szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Ostatnia zmiana 20.01.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na III edycję szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w trzeciej edycji szkolenia pn.

  SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH

   

  Rusza rekrutacja do udziału w trzeciej edycji szkolenia pn. „Szkoła tutorów akademickich”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych

  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study)
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 64 godzin lekcyjnych.

   

  Terminy realizacji szkolenia

  (cykl 8 spotkań po 8 godz.):

  I-IV spotkanie: 10-13.02.2020 r.

  V-VIII spotkanie: 17-20.02.2020 r.

  (szczegółowy plan godzinny szkolenia zostanie przesłany mailem przez rozpoczęciem szkolenia)

   

  W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie pracownicy posiadający co najmniej stopień doktora.

   

  Liczba miejsc ograniczona – 12.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • okres zatrudnienia na UMB, który nie może być krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przez uczestnika w trakcie szkolenia (§4, pkt I, ust. 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1) Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 110(222)) do 24 stycznia 2020 r., osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).

   

  Aktualne dokumenty do pobrania:

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu