Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej UMB - Prince2 Practitioner.
 • Zaproszenie na szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej UMB - Prince2 Practitioner.
 • Ostatnia zmiana 22.09.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej UMB - Prince2 Practitioner

   

  ZAPROSZENIE

  dla kadry administracyjnej i zarządzającej UMB do udziału w szkoleniu:

   

  PRINCE2 Practitioner

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów realizowanych w UMB. Uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami.

  PRINCE2® Practitioner jest kolejnym, wyższym poziomem kompetencji w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2®. Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej i pozwala na efektywne i praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu PRINCE2® Foundation. Podczas szkolenia analizowane są główne aspekty projektu, a nacisk kładziony jest na umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie.

   

  Szkolenie w wymiarze 16 godzin edukacyjnych trwa 2 dni i realizowane będzie (w każdym dniu szkoleniowym) w godzinach 8.00 – 14.30.

   

  Szkolenie kończy się egzaminem na poziomie Practitioner.

   

  Pracownicy kadry administracyjnej i zarządzającej UMB, biorący udział w realizacji projektów mogą zgłosić się na jeden z poniższych terminów:

  - 16-17 października

  - 13-14 listopada

   

  W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby osób na jeden z terminów UMB zastrzega sobie prawo do przesunięcia uczestnika na inny termin, w tym przypadku o prawie do udziału w wybranym terminie decyduje data dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

   

  Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby z Jednostek, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na szkolenie na etapie przygotowania projektu.

   

  Miejsce szkolenia: siedziba UMB

   

  UWAGA: Warunkiem udziału w szkoleniu PRINCE2 Practitioner jest ukończenie i zdanie egzaminu na poziomie PRINCE2 Foundation.

  Osoby, które brały udział w szkoleniu  PRINCE2 Foundation w dniach 17-19 września 2020 r. mogą zgłaszać swój udział w szkoleniu (weryfikacja nastąpi po uzyskaniu wyników egzaminu z powyższego szkolenia).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 30.09.2020 r., osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy – Practitioner

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu