Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenia językowe skierowane do studentów kierunku Farmacja.