Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenia językowe skierowane do studentów V roku kierunku Analityka Medyczna oraz IV roku kierunku Farmacja.
 • Zaproszenie na szkolenia językowe skierowane do studentów V roku kierunku Analityka Medyczna oraz IV roku kierunku Farmacja.
 • Ostatnia zmiana 19.11.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenia językowe skierowane do studentów V roku kierunku Analityka Medyczna oraz IV roku kierunku Farmacja

   

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

   

  IV ROKU KIERUNKU FARMACJA

  ORAZ

  V ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach językowych!

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie analityka medycznego”

  Kto: studenci V roku Analityki medycznej

  Limit osób: 12 (1 grupa)

  Liczba godzin: 45 godz.

  Zajęcia będą się odbywały w salach SJO (UMB). Planowany termin kursu: grudzień 2019 – marzec 2020

   

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie farmaceuty”

  Kto: studenci IV roku Farmacji

  Limit osób: 18 (2 grupy, po  9 osób w grupie)

  Liczba godzin: 45 godz./gr.

  Zajęcia będą się odbywały w salach SJO (UMB). Planowany termin kursu: luty – czerwiec 2020

   

  Formularze oceny:

   

  W przypadku osób, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego, konieczne będzie wypełnienie testu poziomującego. Link do strony z testem online rozesłany zostanie mailowo, po zakończeniu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych do pokoju nr 222 od 12 do 20 listopada w godzinach 9:00-12:00, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe: