Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenia z mikropigmentacji skóry głowy i brodawki piersiowej dla studentów kierunku Kosmetologia.
 • Zaproszenie na szkolenia z mikropigmentacji skóry głowy i brodawki piersiowej dla studentów kierunku Kosmetologia.
 • Ostatnia zmiana 18.01.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenia z mikropigmentacji skóry głowy i brodawki piersiowej dla studentów kierunku Kosmetologia

   

  UWAGA STUDENCI

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II  roku studiów II stopnia

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

   

  Mikropigmentacja brodawki piersiowej

  Limit miejsc: 8

  Liczba godzin szkolenia: 24 godz. na grupę

  Kto: studentki i studenci II roku studiów II stopnia Kosmetologii

  Szkolenie odbędzie się w dniach 15-17.02.2021, w Julianowie k/Warszawy.

   

  Mikropigmentacja skóry głowy

  Limit miejsc: 8

  Liczba godzin szkolenia: 40 godz. na grupę

  Kto: studentki i studenci II roku studiów II stopnia Kosmetologii

  Szkolenie odbędzie się w dniach 22-26.02.2021, w Julianowie k/Warszawy.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Systemy punktowe do pobrania:

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) lub w formie skanu (na zpu1@umb.edu.pl)  do 31 stycznia w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77.

   

  W przypadku braku możliwości dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Kancelarii Ogólnej, proszę o e-mail lub kontakt telefoniczny.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe: