Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Administracyjnej - Obsługa studentów zagranicznych.
 • Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Administracyjnej - Obsługa studentów zagranicznych.
 • Ostatnia zmiana 11.05.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Administracyjnej - Obsługa studentów zagranicznych

   

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu

   

  Obsługa studentów zagranicznych

   

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Dziekanatów UMB do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi studentów zagranicznych w polskich uczelniach z uwzględnieniem wymogów ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

   

  Ramowy Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia:

  - podstawowe akty prawne

  - dokumentacja w teczce studenta zagranicznego

  - prawa i obowiązki studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych

  - opłaty za studia wnoszone przez cudzoziemców

  - zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców

  - obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców.

   

  Termin: Szkolenie w wymiarze 9 godzin edukacyjnych realizowane będzie w dniu 18 maja 2022 roku, w godzinach 8.00.- 15.30

   

  Miejsce realizacji zajęć: Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D,  (dokładne miejsce zostanie wskazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Marek Sokołowski (tel.: 85 748 56 50)

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 12.05.2022 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel.: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulam in projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu