Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla kadry administracyjnej UMB - Komercjalizacja wyników badań naukowych: wycena wyników prac naukowych.