Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka.
 • Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 20.01.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w pierwszej edycji szkolenia pn.

   

  TECHNIKI PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, A INNOWACYJNA DYDAKTYKA

   

  Rusza rekrutacja do udziału w pierwszej edycji szkolenia pn. „Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych

  Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Głównym celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

  Szkolenie uwzględni 10 reguł udanego wystąpienia, doskonalenie wymowy oraz zajęcia praktyczne z emisji głosu, w tym szczególnie praca z mikrofonem oraz technika catchbox. W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 16 godzin lekcyjnych w każdej z grup.

   

  Terminy realizacji 1. edycji szkolenia

  (cykl 2 spotkań po 8 godz. w każdej grupie):

  1 grupa: 10-11.02.2020 r.

  2 grupa: 12-13.02.2020 r.

  3 grupa:              17-18.02.2020 r.

  4 grupa:              19-20.02.2020 r.

  (szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia w każdej z grup zostanie przesłany mailem przez rozpoczęciem szkolenia)

   

  Liczba miejsc ograniczona – 12 osób na grupę (łącznie 48 osób).

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  W przypadku zrekrutowania niewystarczającej liczby osób uniemożliwiającej stworzenie grupy na dany termin szkolenia, UMB zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub propozycji przesunięcia osób na inny termin.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • okres zatrudnienia na UMB, który nie może być krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przez uczestnika w trakcie szkolenia (§4, pkt I, ust. 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1) Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 110(222)) do 24 stycznia 2020 r., osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).

   

  Aktualne dokumenty do pobrania:

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu