Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka.
 • Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 03.06.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w drugiej edycji szkolenia pn.

   

  TECHNIKI PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, A INNOWACYJNA DYDAKTYKA

   

  Rusza rekrutacja do udziału w drugiej edycji szkolenia pn. „Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych

  Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Głównym celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

   

  W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video.

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 16 godzin lekcyjnych w każdej z grup.

   

  Terminy realizacji II. edycji szkolenia

  (cykl 2 spotkań po 8 godz. w każdej grupie):

   

  1 grupa: 22-23.06.2020 r.

  2 grupa: 24-25.06.2020 r.

  3 grupa: 14-15.09.2020 r.

   

   (szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia w każdej z grup zostanie przesłany mailem przez rozpoczęciem szkolenia)

   

  Liczba miejsc ograniczona – 12 osób na grupę (łącznie 36 osób).

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  W przypadku zrekrutowania niewystarczającej liczby osób uniemożliwiającej stworzenie grupy na dany termin szkolenia, UMB zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub propozycji przesunięcia osób na inny termin. UMB również zastrzega sobie prawo do propozycji przesunięcia osób na inny termin w przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupie w danym terminie.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie na UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przeze mnie w trakcie szkolenia, (§4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1) Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do 9 czerwca 2020 r. do godziny 15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).

   

  Aktualne dokumenty do pobrania:

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu