Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka.
 • Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 01.04.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

   

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  TECHNIKI PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, A INNOWACYJNA DYDAKTYKA

   

  Już 15 marca rusza rekrutacja do udziału w ostatniej edycji szkolenia pn. „Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych

  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,

  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  oraz

  Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Głównym celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

   

  W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 16 godzin lekcyjnych w każdej z grup.

   

  Szkolenie realizowane jest Collegium Wratislaviense, zaś trenerem będzie:

   

  dr Grzegorz Grzegorczyk - wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, edukator i szkoleniowiec dla Cambridge ESOL oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN, w przeszłości metodyk i mentor nauczycieli w kilku szkołach w Gdańsku oraz w szkole językowej w Bristol. Jako certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense praktykuje metody edukacji spersonalizowanej w środowisku akademickim oraz prowadzi superwizje dla innych tutorów. Certyfikowany coach i trener. Swoje kompetencje rozwija(ł) pod okiem najlepszych trenerów w Polsce.

   

  Terminy realizacji III. edycji szkolenia

  (cykl 2 spotkań po 8 godz. w każdej grupie):

  1 grupa: 21-22.06.2021 r.

  2 grupa: 23-24.06.2021 r.

  3 grupa: 01-02.07.2021 r.

   (szczegółowy plan godzinny i miejsce szkolenia w każdej z grup zostanie przesłany mailem przed rozpoczęciem szkolenia)

   

  Liczba miejsc ograniczona – 12 osób na grupę (łącznie 36 osób).

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według liczby punktów a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – według kolejności zgłoszeń.

   

  W przypadku zrekrutowania niewystarczającej liczby osób uniemożliwiającej stworzenie grupy na dany termin szkolenia, UMB zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub propozycji przesunięcia osób na inny termin. UMB również zastrzega sobie prawo do propozycji przesunięcia osób na inny termin w przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupie w danym terminie.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie na UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych w trakcie szkolenia, (§4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
  • wskazanie możliwości wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1) Regulaminu uczestnictwa w Projekcie) oraz poddanie się późniejszej weryfikacji zobowiązań dydaktycznych (zgodnie z (§5, pkt III Regulaminu uczestnictwa w Projekcie)..

   

  Rekrutacja na szkolenie trwa od dnia 15.03.2021 do dnia 16.04.2021

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie stanowiące załącznik do formularza należy:

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, w godzinach 7:30-15:30,

  lub

  - włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich.

   

  Osoby do kontaktu:

  Organizacja szkolenia: Jacek Bezubik (jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 40)

  Rekrutacja: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie o prowadzeniu zajęć

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj.

   

  Dokumenty projektowe (do zapoznania się):

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu