Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w drugiej edycji szkolenia pn.

  SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH

   

  Rusza rekrutacja do udziału w drugiej edycji szkoleń pn. „Szkoła tutorów akademickich”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych

  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study)
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i obejmie 64 godzin lekcyjnych.

   

     Terminy realizacji szkolenia

     (cykl 8 spotkań /szkolenia weekendowe – po 8 godz.):

  I spotkanie:                  22-24.11.2019 r.

  II spotkanie:                06-08.12.2019 r.

  III spotkanie:               14-15.12.2019 r.

   

  W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie pracownicy posiadający co najmniej stopień doktora.

  Liczba miejsc ograniczona – 12.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do 28 października 2019 r., osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85-686-51-77).

   

  Aktualne dokumenty do pobrania:

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu