Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Zarządzającej UMB - Skuteczne zarządzanie projektami.