Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla pracowników Akademickiego Biura Karier - Design Thinking .
 • Zaproszenie na szkolenie dla pracowników Akademickiego Biura Karier - Design Thinking .
 • Ostatnia zmiana 30.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla pracowników Akademickiego Biura Karier - Design Thinking

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w szkoleniu

   

  DESIGN THINKING

   

  Szkolenie skierowane do pracowników ABK z zakresu Desighn Thinking w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Zakres  merytoryczny  szkolenia:

  - Podstawy/historia/teoria - istota i proces Design Thinking,
  - Praca zespołu projektowego i jego organizacja - diagnoza potrzeb i generowanie pomysłów,
  - Prototypowanie i testowanie - praktyczne zastosowanie narzędzi używanych w DT,
  - DT w biznesie – kreowanie pomysłów związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej
  - Nauka praktycznego wykorzystania metody.

   

  Szkolenie odbędzie się w dniach: 6-9 listopada 2019 roku.

   

  Liczba miejsc ograniczona - 3

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 30.10.2019, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu