Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie z Kamuflażu medycznego, dla studentów kierunku Kosmetologia.
 • Zaproszenie na szkolenie z Kamuflażu medycznego, dla studentów kierunku Kosmetologia.
 • Ostatnia zmiana 30.11.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie z Kamuflażu medycznego, dla studentów kierunku Kosmetologia

   

  UWAGA!

  W związku z błędnie określoną w ogłoszeniu grupą docelową, rekrutacja dla II roku II stopnia Kosmetologii zostaje anulowana. Prawidłową grupą, dla której dedykowane jest szkolenie jest III rok I stopnia.

   

   

  UWAGA STUDENCI

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II  roku studiów II stopnia

   

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu  Kamuflaż medyczny

  Limit miejsc: 10  (4 grupy 2 i 3-osobowe)

  Liczba godzin szkolenia: 28 godz. na grupę

  Kto: studentki i studenci II roku studiów II stopnia Kosmetologii

   

  Szkolenie odbywać się będzie głównie w weekendy, w salach UMB.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Systemy punktowe do pobrania: tutaj

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich w godzinach 7:30-15:30) lub w formie skanu na zpu1@umb.edu.pl w dniach od 22 października do 20 listopada, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77.

   

  W przypadku braku możliwości dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Kancelarii Ogólnej, proszę o e-mail lub kontakt telefoniczny.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe