Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Otwórz się na naukę .
 • Ostatnia zmiana 02.02.2021 przez Medyk Białostocki

  Otwórz się na naukę

  Powstający w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku partnerski projekt Polskiej Platformy Medycznej (ppm.edu.pl) zbliża się do finału. Działa już jego odsłona w wersji dla UMB (ppm.umb.edu.pl).

  Polska Platforma Medyczna jest jednym miejscem w internecie, które skupi w sobie cały dorobek naukowy uczelni, które je tworzą (siedem uniwersytetów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi). Znajdą się tam pełne teksty artykułów naukowych, rozdziałów książek, monografii, doktoratów czy nawet dane badawcze. Dodatkowo można będzie tam odnaleźć wspieraną przez sztuczną inteligencję bazę ekspertów z zakresu medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu, stomatologii, itp. Wszystko w otwartym dostępie i online.

  Warto wiedzieć, że teksty naukowe publikowane są w standardzie WCAG (są dostosowane dla potrzeb osób słabowidzących) oraz spełniają zasady otwartości nauki na unikalnym poziomie 5 gwiazdek (publikowane dane są powiązane z innymi, tak by zapewnić kontekst informacji). Założenia PPM realizują ustawowy obowiązek o otwartym dostępnie do nauki.

  - Do tej pory w taki sposób nikt nie prezentował nauki i osiągnięć naukowych. Duży nacisk położyliśmy na sposób prezentacji tych danych, tak by możliwie wszystko było dostępne na jednej stronie. Zależy nam na tym, by Platforma stała się miejscem do poznawania najnowszych informacji naukowych, nawiązywania kontaktów, a przez to była przyczynkiem do wzrostu innowacyjności nauki– tłumaczy Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, dyrektor Biblioteki UMB i jedna z pomysłodawczyń powstania platformy.

  Bardzo ciekawym modułem PPM są profile naukowców. Zawierają one informacje o ich publikacjach, osiągnieciach (nagrody, wyróżnienia), ale też o udziale w projektach naukowych, promotorstwach czy zdobytych patentach. Naukowiec może w nim na bieżąco przeglądać efekty swojej pracy, czyli np. Wskaźniki Impact Factor, punktację mnisw, h-index, czy cytowania. Dzięki temu uczony przygotowując swój np. Wniosek grantowy, czy inną aplikację na potrzeby konkursu, wszystkie dane ma na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo będzie mógł przygotowywać sprawozdawczość z działalności naukowej, m.in. Tworzyć raporty udziałów jednostkowych (sloty), składać tzw. Oświadczenia 3, czy opracowywać raporty dorobku do ORCID (lub inne zestawienia).

  - Obecnie portal jest stale uzupełniany nowymi danymi, tak więc z każdą chwilą staje się coraz bogatszy w treści - tłumaczy dyrektor Dąbrowska-Charytoniuk.

  Całość opracowana jest w języku polskim i angielskim. PPM jest zarejestrowany w organizacji eurocris, co dodatkowo zwiększa jego globalny zasięg.

  PPM to wynik projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski, realizowany przez siedem uniwersytetów medycznych: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider projektu), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

  Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.