Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktorzy Honoris Causa UMB.
 • Ostatnia zmiana 01.07.2013 przez Medyk Białostocki

  Doktorzy Honoris Causa UMB

  Właśnie ukazała się publikacja, w której zebrano życiorysy wszystkich, którzy zostali wyróżnieni tytułem doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Białymstoku, a później Uniwersytetu Medycznego

  Opracowanie jest niezwykłe. Jest już kolejną publikacją zespołu, któremu przewodzi prof. Lech Chyczewski, a w skład którego wchodzą jeszcze Magdalena Grassmann, Paweł Radziejewski oraz Marta Piszczatowska. Przed rokiem ta sama ekipa pokazała książkę, w której zebrała historie dotyczące pierwszych absolwentów Akademii Medycznej.

   

  Recenzję najnowszej publikacji przygotował prof. Jan Stasiewicz

   

  Przedstawione czytelnikom opracowanie stanowi kolejny tom szerokiego ujęcia dziejów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Obejmuje ono historię nadawania najwyższej uniwersyteckiej godności - tytułu doktora Honoris Causa, jak też prezentuje poczet naukowców, którzy w latach 1960-2012 otrzymali to wyróżnienie w białostockiej uczelni. W części wstępnej opisano metodologię nadawania honorowego doktoratu, dokładnie omawiając podstawy prawne wyboru i akceptacji kandydatów, jak i ostateczny ceremoniał nadawania tej godności. Świetną ilustracją są trzy wybrane scenariusze uroczystości z roku 1990, 2000 i 2010. Przypominają one społeczności uniwersyteckiej te ważne karty z historii, zaś czytelnikom spoza uczelni – pokazują, jak wyglądały takie ceremonie.

  Częścią zasadniczą tomu jest jednak prezentacja 42 osób, które dostąpiły tak wielkiego wyróżnienia w Akademii, a następnie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Przyjęty schemat przedstawiania sylwetek honorowych doktorów pozwala dobrze poznać opisywane osoby. Zawiera krótki biogram, omówienie dorobku naukowego oraz osiągnięć w działalności społecznej, jak też główne powody przyznawania tej godności przez białostocki uniwersytet. Należy podkreślić, że wszystkie informacje dotyczące tych postaci są oparte na dokumentach, stąd też opracowanie ma dużą wartość jako źródło historyczne dla późniejszych badaczy. Często cytowane wypowiedzi ówczesnych przedstawicieli uczelni, a także nierzadko współpracowników bądź uczniów osób wyróżnionych uwiarygodniają całość publikacji.

  Właśnie to źródłowe ujęcie problemu świadczy o świetnym warsztacie pisarskim redaktorów wydania (Lech Chyczewski, Magdalena Grassmann, Paweł Radziejewski, Marta Piszczatowska).

  Znając osobiście 16 spośród honorowych doktorów nie doszukałem się żadnych nieścisłości, ani jakiejkolwiek przesady w ich charakterystyce.

  Czytając w ujęciu chronologicznym o odznaczonych naukowcach, czytelnik śledzi równocześnie dzieje uczelni. Zaczynają się one od pierwszego doktora honorowego z 1960 roku, ministra Jerzego Sztachelskiego, inicjatora powstania Akademii Lekarskiej w Białymstoku, symbolicznie uhonorowanego na 10-lecie uczelni. Natomiast 15-lecie Akademii uczczono nominacją prof. Tadeusza Kielanowskigo, pierwszego rektora i twórcę AMB. Dalsze nominacje rodzimych profesorów mówią równocześnie o białostockich szkołach naukowych, które dzięki nim powstały, jak choćby hematologii (profesorowie Karol Buluk i Stefan Niewiarowski), ginekologii i położnictwa (profesorowie Stefan Soszka i Marian Szamatowicz), medycyny sądowej (prof. Maria Byrdy), gastroenterologii (prof. Antoni Gabryelewicz), biochemii klinicznej (prof. Jan Prokopowicz) lub diabetologii (prof. Ida Kinalska).

  W 2010 roku doktorem honoris causa został prof. Jan Górski, fizjolog, który będąc rektorem doprowadził do finału przekształcenie Akademii w Uniwersytet Medyczny i przekazał uniwersyteckie berło J.M. Rektorowi prof. Jackowi Niklińskiemu.

  Trzeba również podkreślić, że opisane sylwetki honorowych doktorów z zagranicy świadczą o żywej współpracy białostockich naukowców z wybitnymi badaczami pracującymi w renomowanych na świecie instytutach i uniwersytetach.

  Opracowanie publikacji uważam za niezwykle pożyteczne oraz za kolejny sukces wydawniczy uniwersytetu. Stanowi ciąg dalszy opisu już ponad 60-letnich dziejów Almae Matris Bialostocensis.

   

  Jan Stasiewicz

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.