Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Strategmed: 19 mln dla UMB na walkę z rakiem .
 • Ostatnia zmiana 17.03.2015 przez Medyk Białostocki

  Strategmed: 19 mln dla UMB na walkę z rakiem

  Europa się starzeje, a na dodatek zmaga się z wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Na walkę o poprawę jakości życia UE wydaje olbrzymie pieniądze.

  Strategmed jest programem realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do 2017 r. na poprawę osiągnięć naukowych w takich dziedzinach jak: kardiologia i kardiochirurgia, onkologia, neurologia oraz medycyna regeneracyjna, na granty przeznaczy 800 mln zł. Za te pieniądze mają powstać nowe polskie technologie medyczne, ale także poprawić się transfer osiągnięć naukowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych do placówek zdrowia i gospodarki.

  W drugim z naborów konkursowych 19 mln zł otrzymało konsorcjum naukowe, którego liderem jest nasz Uniwersytet. W skład zespołu wchodzi także m.in. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Politechnika Białostocka, a także szpital kliniczny, Fundacja UMB, Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

  Zespół ma opracować referencyjny model Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.

  Spośród ponad 60 złożonych w konkursie projektów, nasz zdobył piąte miejsce.

  Najlepszy wniosek dotyczył projektu nowej terapii zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych (lider konsorcjum Celon Pharma Spółka Akcyjna).

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.