Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2023-2025.