Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Skład osobowy.
 • Ostatnia zmiana 09.08.2023 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Skład osobowy

   

  Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-2024:

   

  dziekan: prof. dr hab. Irina Kowalska

  prodziekan: prof. dr hab. Tomasz Hryszko

  prodziekan: prof. dr hab. Karol Kamiński

  prodziekan: prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  prodziekan: prof. dr hab. Teresa Sierpińska

  prodziekan do spraw studenckich: prof. dr hab. Anna Wasilewska

  prodziekan: dr hab. Tomasz Bonda

   

  prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

  prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

  prof. dr hab. Artur Bossowski

  prof. dr hab. Robert Bucki

  prof. dr hab. Halina Car

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  prof. dr hab. Jacek Dadan

  prof. dr hab. Barbara Darewicz

  prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

  prof. dr hab. Wojciech Dębek

  prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki

  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

  prof. dr hab. Iwona Flisiak

  prof. dr hab. Robert Flisiak

  prof. dr hab. Tomasz Hirnle

  prof. dr hab. Adam Hołownia

  prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska

  prof. dr hab. Bogusław Kędra

  prof. dr hab. Jan Kochanowicz

  prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

  prof. dr hab. Krzysztof Kowal

  prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka

  prof. dr hab. Maryna Krawczuk-Rybak

  prof. dr hab. Adam Krętowski

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński

  prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  prof. dr hab. Barbara Mroczko

  prof. dr hab. Robert Mróz

  prof. dr hab. Janusz Myśliwiec

  prof. dr hab. Beata Naumnik

  prof. dr hab. Wojciech Naumnik

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Jacek Nikliński

  prof. dr hab. Sławomir Pancewicz

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Marek Rogowski

  prof. dr hab. Bożena Sobkowicz

  prof. dr hab. Krzysztof Sobolewski

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

  prof. dr hab. Jacek Szamatowicz

  prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

  prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

  prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

  prof. dr hab. Anna Zalewska

  prof. dr hab. Edyta Zbroch

  dr hab. Marek Bielecki

  dr hab. Jan Borys

  dr hab. Ewa Dąbrowska

  dr hab. Jerzy Głowiński

  dr hab. Piotr Jakubów

  dr hab. Maria Karpińska

  dr hab. Anna Kierklo

  dr hab. Joanna Konopińska

  dr hab. Mirosław Kozłowski

  dr hab. Adam Lemancewicz

  dr hab. Tomasz Łysoń

  dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada

  dr hab. Małgorzata Pawińska

  dr hab. Jarosław Piszcz

  dr hab. Joanna Reszeć-Giełażyn

  dr hab. Bożena Skotnicka

  dr hab. Artur Sulik

  dr hab. Izabela Szarmach

  dr hab. Piotr Zabielski

  dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

  dr n. med. Bożena Antonowicz

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr n. med. Sławomir Lech Czaban

  dr n. med. Tomasz Guszczyn

  dr n. med. Bożena Kubas

  dr n. med. Małgorzata Mojsak

  dr n. med. Magdalena Muskała

  dr n. med. Renata Posmyk

  dr n. hum. Agnieszka Dudzik

  lek. Jacek Bida

  lek. Emil J. Dąbrowski

  lek. Natalia Zieleniewska

  mgr Aleksandra Starosz

  mgr Jolanta Tobiś-Rozwarska

  Anna Andronik

  Juliusz Błażewicz

  Michał Chmielewski

  Oliwia Froń

  Wiktoria Izdebska

  Anastazja Kruchelska

  Joanna Kruszyńska

  Zuzanna Panas

  Urszula Puchta

  Jakub Zadykowicz