Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z zakresu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w procesie dydaktycznym.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty z zakresu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w procesie dydaktycznym

  Warsztaty z zakresu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w procesie dydaktycznym będą prowadzone w roku akademickim 2025/26, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznych.

  Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach warsztatów:

  • praca z tzw. studentem/studentką  trudnym/ą,
  • jak przekazywać informacje?
  • jak uczyć studentów/studentki niezainteresowanych/e?
  • praca ze studentem/studentką w kryzysie, udzielanie wsparcia,
  • moc empatii w dydaktyce;
  • rozwiązywanie konfliktów;
  • jak sobie radzić z emocjami w relacjach?

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w warsztatach zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT