Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z zakresu wystąpień publicznych i sztuki autoprezentacji.
 • Ostatnia zmiana 06.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty z zakresu wystąpień publicznych i sztuki autoprezentacji

  Warsztaty z zakresu wystąpień publicznych i sztuki autoprezentacji będą prowadzone w roku akademickim 2026/27, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania warsztatów: 32 godziny dydaktyczne.

  Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach warsztatów:

  • główne zasady wystąpień publicznych i sztuki autoprezentacji,
  • jak przygotować dobrą prezentację - zasady tworzenia prezentacji multimedialnych,
  • jak przykuć uwagę odbiorców/odbiorczyń (tajniki mowy ciała, jak opanować tremę przed wystąpieniami, zasady poprawnej emisji głosu;

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w warsztatach zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT