Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji

  Warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji będą prowadzone w roku akademickim 2025/26, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznych.

  Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • umiejętności społeczne istotne w pracy nauczyciela akademickiego;
  • komunikacja interpersonalna., nieprofesjonal. i międzykultur.,
  • efektywna komunikacja i bariery komunikacyjne,
  • kompetencje komunikacyjne w procesie uczenia innych,
  • udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w warsztatach zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT