Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z zakresu work life balance.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty z zakresu work life balance

  Warsztaty z zakresu work life balance będą prowadzone w roku akademickim 2026/27, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznych.

  Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach warsztatów: wskazówki w kontekście zadbania o siebie, m.in. dot. umiejętności efektywnego zarządzania czasem, stawiania celów, planowania aktywności, zarządzania stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w warsztatach zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT