Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przedłużenie rekrutacji - Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego.
 • Przedłużenie rekrutacji - Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Przedłużenie rekrutacji - Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego

   

  UWAGA

   

  PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  Kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego 

   

  Szanowni Państwo uprzejmie informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do dnia 18.01.2019 r.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy prowadzą lub będą prowadzić zajęcia w ramach Faculty of Medicine - English Division, do udziału w kursie języka angielskiego z elementami języka medycznego, realizowanego w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".

   

  Kurs przeznaczony jest dla kadry dydaktycznej UMB w zakresie języka angielskiego ogólnego z elementami języka medycznego i zawierać będzie w szczególności tematykę związaną z rozwojem umiejętności językowych koniecznych do kontaktu ze studentami/klientami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim.

   

  Szczegóły lokalizacji zostaną podane po zakończeniu postępowania przetargowego jednakże firma realizująca szkolenie musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Szkolenie realizowane będzie w trzech rocznych edycjach (I edycja 2018/2019, II edycja 2019/2020, III edycja 2020/2021) i zakłada utworzenie w każdej edycji grup (maksymalnie 12 osobowych) realizujących po 70 godzin lekcyjnych. Każdy uczestnik kursu musi wziąć udział w co najmniej 2 edycjach kursu. Terminy zajęć ustalone będą z wyłączeniem okresów wakacyjnych.

   

  Szkolenie rozpocznie się testem poziomującym, przeprowadzonym przez szkołę językową określającym wyjściowy poziom znajomości języka angielskiego i pozwoli na utworzenie grup zbliżonych poziomowo.

   

  Zapraszamy do zgłaszania uczestników dla których planowany był udział w kursie na etapie powstawania projektu.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny (<- kliknij tutaj) oraz oświadczenie (<- kliknij tutaj) należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego p.64 (II piętro), osoba do kontaktu: Anna Minta, tel: 85 748 54 17)

   

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie 

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu