Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja na wysokiej jakości programy stażowe dla studentów V roku kierunku Lekarskiego.
 • Rekrutacja na wysokiej jakości programy stażowe dla studentów V roku kierunku Lekarskiego.
 • Ostatnia zmiana 15.01.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja na wysokiej jakości programy stażowe dla studentów V roku kierunku Lekarskiego

   

  Zaproszenie na STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

  skierowane do studentów V roku Kierunku Lekarskiego

   

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w rekrutacji na tegoroczną edycję staży!

   

  Kto:                     studenci V roku Kierunku Lekarskiego

  Limit osób:         55 osób; (krajowe 20, zagraniczne 35)

  Długość stażu:    1 miesiąc (nieprzerwanie), minimum 120 godzin

  Kiedy:                  od 15.01.2020 r. do 07.02.2020 r.

  Dokumenty:        formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami

  Gdzie:                  dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów Pomocowych – pokój 110 (222)

                              osoba do kontaktu: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl)

   

  Wybór instytucji przyjmującej (IP):  IP należy wybrać we własnym zakresie (IP musi znajdować się na terenie kraju lub na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

   

   

  SZCZEGÓŁY REKRUTACJI, KOLEJNOŚĆ DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW I ZASADY FINANSOWANIA STAŻY SĄ SZCZEGÓŁOWO OPISANE W ZAŁĄCZONYM DOKUMENCIE „KROK PO KROKU”

   

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

  wybór uczestników:   Komisja Rekrutacyjna ds. staży dokona oceny formalnej złożonych dokumentów oraz, w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, stworzy listę rankingową kandydatów

  kiedy:                            wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia rekrutacji

  gdzie:                            na stronie internetowej Projektu zostanie umieszczona lista uczestników zakwalifikowanych do wyjazdu na staż

   

   

  Niezbędne załączniki dostępne ma stronie www.umb.edu.pl/stazewl