Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zespół ds. Równości Płci.
 • Ostatnia zmiana 13.11.2023 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Zespół ds. Równości Płci

  Przewodnicząca Zespołu:

  prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych, adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Kierownik Studiów Doktoranckich ImPRESS w ramach grantu z Programu Ramowego UE - Horyzont 2020.

  Ukończyła medycynę na UMB oraz marketing i zarządzanie na SGH. Swoją pracę zawodową od początku łączy z zamiłowaniem do podróży - po studiach medycznych odbyła miesięczny staż w Szpitalu w Campinas, w Brazylii, półroczny staż w laboratorium na Uniwersytecie w Edynburgu, a następnie dwumiesięczny staż w Dolinie Krzemowej, USA, w ramach prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP 500 Innovators.

  Prywatnie jest mamą dwóch córek w wieku 3 i 6 lat i pomimo niemałych wyzwań z tym związanych, od lat z podziwu godnym zaangażowaniem udaje jej się łączyć życie rodzinne z pracą w szpitalu oraz karierą naukową.

   

  Członkowie Zespołu:

  1. Anna Bergiel - Dział Nauki
  2. Eliza Borkowska - Dział Spraw Pracowniczych
  3. Adam Brański - Dom Studenta nr 2
  4. dr hab. Jacek Breczko - Doradca ds. Etyki
  5. prof. dr hab. Adrian Chabowski - Prorektor ds. Kształcenia
  6. Wiesława Kowieska-Czech - Dział Organizacji i Kontroli
  7. prof. dr hab. Halina Car - Prodziekan ds. Rozwoju
  8. Małgorzata Laudańska - Dział Nauki
  9. Sylwia Klepacka - Dział Współpracy Międzynarodowej
  10. prof. dr hab. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
  11. Iwona Ostaszewska - Radca Prawny
  12. prof. dr hab. Jerzy Pałka - Prodziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych
  13. Elżbieta Roszkowska - Dział Spraw Pracowniczych
  14. Hanna Sarosiek - Dział Promocji i Rekrutacji
  15. Monika Siemion - Dział Projektów Pomocowych
  16. Maria Szlachta - Dział Rozwoju i Ewaluacji
  17. Marcin Tomkiel - Rzecznik UMB
  18. prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz - Pełnomocnik ds. Edukacji Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
  19. lek. Mateusz Zarzecki – Przewodniczący Samorządu Doktorantów