Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Praktyki.
 • Ostatnia zmiana 17.05.2023 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Praktyki

  Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z przyporządkowaną odpowiednią liczbą punktów ECTS. Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z programem kształcenia na danym kierunku studiów.

  Koordynatorem praktyk na Wydziale Lekarskim jest  prof. dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz - Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, tel. 85 745 06 51, katarzyna.taranta-janusz@umb.edu.pl

   

  Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych oraz program praktyk na poszczególnych latach studiów:

   

  I rok opiekun: dr n. med. Marta Bruczko-Goralewska - Zakład Biochemii Lekarskiej, tel. 85 748 55 78, marta.bruczko-goralewska@umb.edu.pl

  II rok opiekun: prof. dr hab. Edyta Zbroch - Klinika Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny, tel. 85 740 95 06, edyta.zbroch@umb.edu.pl

  III rok opiekun: prof. dr hab. Agnieszka Adamska - Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny, agnieszka.adamska@umb.edu.pl

  IV rok opiekun: dr n. med. Eryk Latoch - Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny  eryk.latoch@umb.edu.pl

  V rok opiekun: dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska - Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, tel. 85 745 08 50 malgorzata.sawicka-zukowska@umb.edu.pl

   

  Regulamin Praktyk 

   

  Dokumenty do pobrania:

  Program praktyki:    I rok    II rok    III rok   IV rok   V rok

  Kryteria wyboru placówki     załacznik nr 1 do Regulaminu Praktyk

  Arkusz samooceny placówki  załącznik nr 3 do Regulaminu Praktyk

   

  Porozumienia o prowadzienie studenckich praktyk zawodowych do odebrania w Dziekanacie od marca 2023 r.

   

  Zasady realizacji praktyk zawodowych USK

  Upoważnienie Dyrektora USK

  Informacja dotycząca realizacji praktyk w UDSK

   

  Komplet dokumentacji praktyki

  należy składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września

   

   

  Ankieta oceny przebiegu praktyk jest obowiązkowa i dostępna wyłącznie w wersji online na wirtualnej uczelni

   

   

  Inne dokumenty:

  Procedura monitorowania praktyk    

  Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych

  Arkusz hospitacji miejsca i sposobu realizacji praktyk  

  Arkusz opinii uczestnika praktyki