Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stypendium we Włoszczowie.