Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stypendium we Włoszczowie.
  • Ostatnia zmiana 30.11.2023 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

    Stypendium we Włoszczowie