Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 01.05.2023 przez Administrator UMB

  O kierunku

  Kierunek Biostatystyka Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to unikatowy kierunek studiów licencjackich w Polsce. Kierunek otrzymał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2023” oraz wyróżnienie „Lider Jakości Kształcenia”.

  Studia z przyszłością 2023

  Adresowany jest do uczniów lubiących nauki przyrodnicze i ścisłe i myślących o wykonywaniu zawodów związanych z medycyną. Jest alternatywą z jednej strony dla kierunków ścisłych mających charakter czysto teoretyczny, takich jak matematyka czy informatyka, z drugiej strony dla kierunków praktycznych związanych z naukami medycznymi, farmaceutycznymi czy naukami o zdrowiu.

  Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka Kliniczna obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych (np. medycynie weterynaryjnej). Studia odwołują się do:

  • wiedzy matematycznej z zakresie rozumienia istoty i stosowania modeli biostatystycznych,
  • wiedzy informatycznej w zakresie pracy w różnego rodzaju pakietach statystycznych, czy przygotowywania makr złożonych analiz biostatystycznych,
  • wiedzy medycznej w zakresie merytorycznego zrozumienia analizowanego zjawiska
   i jego charakteru medycznego, celem dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatystycznych, a także wydajnej współpracy z lekarzami czy biologami.

  Studenci Biostatystyki Klinicznej otrzymają szeroką ofertę kształcenia w zakresie metod matematycznych, statystycznych i informatyki. Podejmowanie decyzji na podstawie danych jest powszechne – studenci zdobędą podstawy do zatrudnienia we wszelkich instytucjach, które gromadzą i przetwarzają dane: w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, firmach prowadzących próby kliniczne na zlecenie, itp. Obecnie w Polsce istnieje znaczący deficyt specjalistów z tej dziedziny, co zapewnia szerokie możliwości znalezienia ciekawej i perspektywicznej pracy dla absolwentów kierunku Biostatystyka Kliniczna.