Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 06.04.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O kierunku

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Higiena Stomatologiczna trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

   

  Program studiów i sylwetka absolwenta.

   

  Stomatologia XXI wieku to przede wszystkim zapobieganie chorobom jamy ustnej. Od dawna wiadomo, że najlepszym sposobem zwalczenia epidemii próchnicy zębów, zapaleń przyzębia i nowotworów głowy i szyi jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia oraz programy profilaktyczne  prowadzone od wczesnego dzieciństwa. Rozwój technologiczny sprzętu i materiałów, dostępność nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w stomatologii, a także wysokie wymagania pacjentów co do jakości obsługi w gabinetach stomatologicznych wpływają na wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

  Higienistka stomatologiczna jest członkiem zespołu stomatologicznego o bardzo szerokim zakresie obowiązków. Do jej najważniejszych zadań zalicza się: prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach, kształtowanie postaw prozdrowotnych, prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej i działania profilaktyczne. W gabinecie stomatologicznym higienistka jest prawą ręką lekarza dentysty. Przygotowuje sprzęt i stanowisko pracy lekarza, organizuje pracę w gabinecie, wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Przeprowadza również wstępne badanie pacjentów oraz - pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty - wykonuje szereg zabiegów profilaktyczno-leczniczych takich jak usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, fluoryzacja kontaktowa, lakowanie zębów.

  Osoba wybierająca ten zawód powinna wykazywać się takimi cechami jak: szacunek dla drugiego człowieka, cierpliwość, empatia, życzliwość, poczucie odpowiedzialności i rzetelność w wykonywaniu zadań. Higienistka powinna posiadać zdolności organizacyjne, umiejętność komunikacji interpersonalnej i umieć pracować w zespole.
  UMB dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, a w szczególności wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i posiadaniu nowoczesnego sprzętu, warunkuje wysoką jakość kształcenia przyszłych higienistek. Studenci będą mieli zajęcia z zakresu nauk podstawowych takich jak anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, biochemia i biofizyka, które przygotują ich do rozumienia zmian zachodzących w organizmie człowieka. Kierunek ma charakter praktyczny, tak więc szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. W zakresie kształcenia zawodowego studenci poznają pracę we wszystkich specjalnościach stomatologicznych, nauczą się obsługi sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego oraz wykonywania zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki. Wiedza z zakresu psychologii, etyki, komunikacji interpersonalnej ułatwi im współpracę z pacjentem i jego rodziną. Higienistki nauczą się opracowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia populacji.  Absolwenci kierunku Higiena Stomatologiczna będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w zespole stomatologicznym w zakładach opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych oraz w gabinetach profilaktyki zdrowotnej.