Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagroda im. prof. Jakuba Chlebowskiego.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Nagroda im. prof. Jakuba Chlebowskiego

  Nagroda im. prof. Jakuba Chlebowskiego


  16 grudnia 2004 r. Senat Uczelni przyjął uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagrody im. prof. Jakuba Chlebowskiego.

  Nagroda został ufundowana przez dr Irenę Bennett, córkę prof. Jakuba Chlebowskiego.


  Nagrodę uzyskuje absolwent Wydziału Lekarskiego, który ukończył studia w terminie określonym planem i uzyskał najwyższą średnią ocen za cały okres studiów.
  W przypadku, jeśli równie wysoka średnią uzyska więcej niż jedna osoba, przy przyznaniu nagrody będą wzięte pod uwagę dodatkowe kryteria, takie jak:
  • praca w kole naukowym (minimum 2 lata), jeśli jej efektem były prezentacje na zajazdach naukowych – 1 punkt za rok
  • współautorstwo w publikacjach rejestrowanych w Current Contens – 2 punkty za punkty za publikację lub w Medline – 1 punkt za publikację
  • współautorstwo monografii/podręcznika
  - o zasięgu ogólnokrajowym – 3 punkty
  - o zasięgu lokalnym – 1 punkt

  Nagrodę przyznaje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego w oparciu o opinię Senackiej Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień.


  Dotychczasowi laureaci:

  2005 rok - lek. dent. Magdalena Mlonek
  2006 rok - lek. Liudmila Hasak
  2007 rok - lek. Katarzyna Ratajczyk
  2008 rok - lek. Magdalena Zaborowska
  2009 rok - lek. Monika Maria Józwowicz
  2010 rok - lek. dent. Lidia Maria Łuszczyńska